Cendana Wangi Limpung


meluruskan keris itu disinyalir karya empu gandring. maksudnya agar individu ada pikiran yang tegap, mengerti dan juga mengenal tujuan hidup dan kehidupan atau pandan paraning dumadi. alkisah selagi dilihatnya gembong itu meluncur menerkamnya, dengan cekatan mahesa jenar mencaci diri serta meloncat ke tepi. saya harap koleksi keris minta binaan atas pengetahuan patriark disini mengenai kelainan keris peninggalan demon pusara dengan ilmu aji demon pusara. dari demikian materi keramat yang ter lihat, keris menjadi salah satu pusaka yang setidaknya sering dikisahkan punya kekuatan mistik.kakaknya,

... Read more